56513

Toprak ve Yeraltı Suyu İyileştirme Sistemleri

Ozon, suda oksijenden 12 kat daha fazla çözünür
Toprakta daha rahat hareket eder
Ozon jeneratörü ile Ozon,Yerinde üretilir, zararlı kimyasalların taşınması veya depolanması ihtiyacını ortadan kaldırır
Mevcut en güçlü oksidandır
Kompleks organikler, karbondioksit veya daha az toksik moleküllere dönüşür.
Ozon ile Parçalanan Kontaminantlar
MTBE (metil tersiyer bütil eter)
BTEX (benzen, toluen, etilbenzen & ksilen)
Hidrokarbonlar
Dizel Yakıtı
TCE (trikloretilen)
Pestisidler
Klorlu Solventler
VOC
Alifatik ve Poliaromatik Hidrokarbonlar