Kot Ağartma Ozon Jeneratörü

Kimyasal sarfiyatını azaltır
Denime zarar vermez
İşlem süresini kısaltır.
İsletme maliyetini düşürür.
Kumaş üzerinde artık bırakmaz
Atık suda % 50 – 99 a varan renk ve koku giderimi sağlar
Atık su arıtım maliyetini düşürür.
Su sarfiyatını azaltır.
Atık su arıtımında kullanılan kimyasal sarfiyatını azaltır.

Resim
X