Soğuk Hava Depolarında Ozon Jeneratörü

Soğuk hava depolarında ortamda bulunan mikroorganizmalar, muhafaza edilen ürünlerde bozulmaya ve zarara sebep olmaktadır. Burada amaç mikroorganizmaların faaliyetini yavaşlatmak ve bozulmayı geciktirmektir. Bu sebeple ozonlama tekniği soğuk hava depolarında da kullanılmaktadır.

Soğuk hava ortamında bulunan toz tanecikler üzerlerinde mikrop barındırır ve havada yüzer durumdadır. Büyük tanecikler yerçekimi etkisi ile düşseler de, küçük tanecikler havada kalır. Açık havada çok düşük de olsa bulunan ozon gazı, bu tanecikleri birleştirerek çökmesini sağlar. Kapalı mekanlarda ozon gazı hiç bulunmadığı için bu işlem meydana gelmez.
Ozon yapay olarak üretilip ortama verildiğinde bu taneciklerin çökmesi sağlanabilir.

Tüm bunlara ek olarak;

• Üretilip ortama verilen ozon gazı nano partiküllerin çökelmesini sağlar.

• Mikroorganizmaların büyüme hızı 3-4 kat azalır veya tamamen engellenir.

• Soğuk hava deposu içindeki kötü kokular, havanın mikrobiyal kirliliği ve enfeksiyon riski azalır.

• Soğuk hava depolarında hem dezenfeksiyonu sağlar hem de meyve ve sebzelerin kendilerine has kokularının birbirine karışmasını önler.

• Meyve ve sebzelerin saklanma sürelerinin artmasını ve tazeliğinin devamını sağlayacaktır.
 

ELİT Ozon Sistemleri Programlanabilir Ozon Ölçüm ve Kontol birimi sayesinde birden fazla soğuk hava deposuna tek bir ozon jeneratöründen yapılan besleme, odalar için ayrı ayrı değerlere programlanabilmekte ve her odadaki ozon düzeyi bağımsız olarak kontrol edilebilmektedir.

Resim
X